ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈ | ਮੈਸਜ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ | ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ

Bridgefy ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ

ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਟੁਥ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ Bridgefy ਹੋਵੇਗਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸਜ ਭੇਜਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਵੋ।

ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਵੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਬਲੂਟੁਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ:

ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ


ਯਾਦ ਨਾਲ:


ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ:


ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ:
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

Bridgefy ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ

ਵਟਸਐਪ / ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ

ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੋਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ